roende
  • Telefon: 0735.341.350 / 0722.256.166
  • Email: office@pro-fortuna.ro
  • Program: 08:00 to 17:30

 

Piloti Forati reabilitate drum 

Executie piloti forati  diametru 400  tip CFA cu 10 m adancime x 120 buc. - foreza Geax EK110 CFA, reabilitare drum national.

Data lucrare 2022

  • Piloti Forati;
  • Excavatie;
  • Piloti de fundare ;

GALERIE LUCRARE

  • 1